Translate

Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

ΑΚΟΜΗ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΕΛΙ ΤΟΥ (ΦΥΛΑΚΗ) Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ...

Του Γεώργιου Στρουμπή

Ή σκέψη όλων μας ταξιδεύει στούς ΄Αγίους Τόπους , έκεί πού: Σταυρώθηκε άλλά καί ΄Αναστήθηκε ή ΄Αγάπη. ΄Εκεί πού ό Κύριός μας έχυσε τό Πανάχραντο Αίμα Του γιά νά μάς ξεπλύνει άπό τήν δυσωδία τής άμαρτίας. Καί θά περίμενε κανείς έκεί άκριβώς, στούς... Άγιασμένους αυτούς Τόπους νά βασιλεύουν σήμερα ή Είρήνη, ή Δικαιοσύνη καί ή ΄Αγάπη... Δυστυχώς όμως ή πραγματικότητα είναι σκληρή καί διαφορετική . Στήν ΄Ιερουσαλήμ θά ύπάρχουν πάντα ένας <Χριστός> καί ένας <΄Ιούδας>. Δέν θά κάνουμε άναφορά στήν ρευστή πολιτική κατάσταση πού άνά πάσα στιγμή μπορεί νά άνάψει μιά νέα φωτιά πολέμου στήν περιοχή .. Γιά μιά άκόμα φορά,θά άναφερθούμε στό γνωστό πλέον θέμα τού Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Είρηναίου πού άπό τό 2008 μέχρι σήμερα παραμένει έγκλειστος μέ άνωθεν έντολή καί πλήρη άλλά καί ένοχη κάλυψη τών έκάστοτε ΄Ελληνικών κυβερνήσεων, μέσα στό άπέριττο κελί του στους χώρους τού Πατριαρχείου, στερούμενος κάθε έλευθερία στίς κινήσεις του καί στίς έπισκέψεις συγγενών καί φίλων... ΄Η κράτηση τού Πατριάρχη είναι άδίκημα καί μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα καί έπειδή άφορά Έλληνα πολίτη θά είχε ενδιαφέρον άν μαθαίναμε τήν άποψη τής εύαίσθησίας όταν: ό ΄Ύφυπουργός ΄Εξωτερικών κ. Γεροντόπουλος άπαντώντας σέ έρώτηση τών Βουλευτών κ.κ. Δημαρά καί ΄Αβραμίδη ίσχυρίστηκε ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ ότι ό Πατριάρχης παραμένει <έκούσια> στούς χώρους τού Πατριαρχείου!!!!!

Ούτε τίς μέρες αύτές τού Πάσχα πού οί άνθρωποι συγχωρούν καί γίνονται κοινωνοί τής Άγάπης δέν ύπήρξε λύση γιά τό χάσμα άνάμεσα στούς δύο Πατριάρχες... ΄Ο Πατριάρχης Είρηναίος, κλειδωμένος μέσα στό κελί του (φυλακή) τού Πατριαρχείου, δίπλα στόν Πανάγιο τάφο, δέν μπορεί κάν νά πλησιάσει, ένώ ό Πατριάρχης Θεόφιλος μέσα στό Ίερό κουβούκλιο λέει τήν Πατριαρχική προσευχή γιά τήν άφή τού ΄Αγίου Φωτός.

Ό κλειδωμένος στό κελί (φυλακή) 'ο Πατριάρχης. Είπε, «Δίπλα μου είναι ό Πανάγιος Τάφος καί γιά 5 χρόνια δέν μού έπιτρέπεται ούτε νά τόν προσκυνήσω... Πιστεύω ή Άνάσταση τού Κυρίου μας νά δώσει ένα τέλος στό Γολγοθά μου»....

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Επικοινωνία