Translate

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ > ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΕΜΟΥΡΑ Ο ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΝΑ ΕΔΡΑΙΩΘΕΙ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΘΡΟΝΟ; (ΜΕΡΟΣ Α')Το τραγικό για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό δεν είναι μόνον οι απερίσκεπτες πράξεις των εκπεσόντων Αγιοταφιτών μα και η σπουδή ορισμένων που δραστηριοποιήθηκαν σκοπίμως είτε αφελώς για να εκθρονιστεί ο κανονικός Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος (χωρίς μάλιστα να έχει υποπέσει σε κανένα παράπτωμα) και να αναγνωριστεί ο Θεόφιλος στη θέση του επειδή έτσι ήθελαν εκκλησιαστικοί παράγοντες και οικονομικο-πολιτικοί κύκλοι.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας παρέμβασης στα Ιεροσόλυμα αυτή του πρώην Γενικού Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) Δρος Samuel Kobia, ο οποίος με επιστολές του ζητούσε από το Ισραήλ και την Ιορδανία να σεβασθεί και να εφαρμόσει τους νόμους, γενικώς!

Σήμερα και στην επόμενή μας ανάρτηση δημοσιοποιούμε τέτοιου είδους αλληλογραφία του.

Ακολουθεί η πρώτη επιστολή προς τον κ. Itzhak Levanon, Πρέσβη του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, στις 22 Ιουλίου 2005.


Your Excellency,

We write to express our serious concern over two issues involving the State of Israel and the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem, a member church of the World Council of Churches, and to call for your cooperation in taking urgent remedial action.

The first issue concerns the right of churches to run their own affairs. The State of Israel is currently continuing to recognize Mr Irineos Skopelitis as Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem despite his renunciation and dismissal from office by the church's highest decision-making body, the Holy Synod of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem. As your government is aware, when ex-Patriarch Irineos refused to accept this formal renunciation of his patriarchal status by the body that granted it, an extraordinary Pan-Orthodox Synod was held on May 24, 2005 in Istanbul. There, the Synod of the Heads of Churches of the Orthodox Autocephalus Churches and their representatives upheld both the decision to dismiss ex-Patriarch Irineos and the authority of the Holy Synod in Jerusalem to take that decision. Jerusalem's Holy Synod subsequently reduced the ecclesiastical rank of Mr Irineos Skopelitis to that of a monk.

The other governments involved in the case - Jordan, the Palestinian Authority, and the Greek Government which is indirectly involved - have withdrawn their recognition of the ex-patriarch thereby respecting the church's right to decide upon it's own leadership without external interference in the exercise of that right. The Government of Israel's continuing refusal to recognize this decision of the Greek Orthodox Patriarchate violates the basic principle of non-interference by the state in the affairs of the church.

We recall that this principle was also exercised early in the tenure of ex-Patriarch Irineos. When he was first elected, the State of Israel refused to recognize him as patriarch for more than one year. Based on the same principle which is at stake now, the World Council of Churches' Central Committee called on the State of Israel to "recognize the election of His Beatitude Patriarch Irineos I as head of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem" (WCC Statement, September 2, 2002; and letter to the Prime Minister of Israel, September 4, 2002) because he had been duly elected by the competent church authorities.

The second matter is related to the first. It concerns the inviolability of church precincts. As a result of the state's continuing recognition of the ex-patriarch, Israeli police have been stationed in the monastery of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem at the request of the ex-patriarch and supposedly for his protection. The duly-appointed church authorities have opposed this unwarranted presence of the police in the monastery, but without success. In an incident on July 13, 2004, the police stationed there allowed a group of approximately 40 men forcibly to enter the precincts of the monastery and to destroy property in the monastery. The police watched the destruction of property and allowed the intruders to stay on the premises for several hours despite the protests of the clergy in charge of the monastery.

We do not accept the claim that the police presence in the church compound is legitimized by an invitation from ex-patriarch Irineos. It has been brought to the attention of the Israeli authorities repeatedly that he is no longer recognized as the patriarch by the church that exercises authority over those premises. On this point our concerns for recognition of church leadership and inviolability of church property come together.

Police and official actions have violated church rights in this case in three ways:

by the continued non-recognition of a church decision on leadership, by maintaining an armed presence on church precincts, and by allowing unlawful conduct by intruders on church property.

We note with respect that the State of Israel has pledged itself to honour the special legislation, covenants, orders and treaties on Jerusalem known as the status quo, which protects the sanctity of Holy Places and the rights of churches to manage their own affairs. Alarmed at the violation of principles to which Israel has agreed, we call on your government to take the following steps to resolve this crisis:

First, in respect of the rights of churches to manage their own affairs, to withdraw recognition of Mr Irineos as patriarch.

Second, in like manner, to recognize Metropolitan Cornelios of Petra as Locum Tenens of the Patriarchate and, in due course, to recognize as patriarch whosoever will be duly elected by the Holy Synod of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem.

Third, in respect of the inviolability of church premises, we call on the Government of Israel to remove the police from the monastery of the Greek Orthodox Patriarchate.

Similarly, we reiterate the long-held rule that if police are invited to enter any church, mosque or Holy Place by the legitimate religious authorities of the site, they do so without arms.

We make these requests mindful that justice must also be done in the case at the heart of this crisis, namely, the irregular transfer of church lands in Jerusalem.

It is urgent that the competent authorities oversee the return of the land to its proper owners - in the name of the law and in the interests of peace.

The member churches of the WCC and the churches of Jerusalem are resolved to see Jerusalem become a shared city under the rule of laws that protect peace for the two peoples who live there and for the three religions for whom it is holy.

We look to the State of Israel to share in that resolve and to fulfill its responsibilities in these matters accordingly.

After your receipt of this letter we will seek an early opportunity to meet with you about these concerns.

Yours sincerely,

Rev. Dr Samuel Kobia
General Secretary

ΠΗΓΗ: oikoumene.org


Η μετάφραση στα ελληνικά έχει ως εξής:


Σας γράφουμε προκειμένου να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για δύο ζητήματα που αφορούν το Κράτος του Ισραήλ και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, εκκλησιαστικό μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου των Εκκλησιών και να αιτηθούμε τη συνεργασία σας στη λήψη κατεπείγουσας δράσης για την αποκατάσταση.

Το πρώτο ζήτημα αφορά στο δικαίωμα των Εκκλησιών να διαχειρίζονται τις δικές τους υποθέσεις. Το Κράτος του Ισραήλ συνεχίζει μέχρι σήμερα να αναγνωρίζει τον κ. Ειρηναίο Σκοπελίτη ως Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, παρά την Αποκήρυξη και την έκπτωσή του από το αξίωμα του ανωτάτου εκκλησιαστικού οργάνου λήψης αποφάσεων, την Ιερά Σύνοδο του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Όπως η κυβέρνησή σας γνωρίζει, όταν ο πρώην Πατριάρχης Ειρηναίος αρνήθηκε να δεχθεί αυτή την επίσημη έκπτωση της πατριαρχικής του ιδιότητας από τον σώμα που την αποφάσισε, μια έκτακτη Πανορθόδοξη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2005 στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, η Σύνοδος των Αρχηγών των Αυτοκέφαλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και οι εκπρόσωποί τους επικύρωσαν τόσο την απόφαση να κηρυχθεί έκπτωτος ο πρώην Πατριάρχης Ειρηναίος όσο τη δικαιοδοσία της Ιεράς Συνόδου των Ιεροσολύμων να λάβει αυτή την απόφαση. Η Ιερά Σύνοδος των Ιεροσολύμων μείωσε στη συνέχεια το εκκλησιαστικό αξίωμα του κ. Ειρηναίου Σκοπελίτη σε αυτό του μοναχού.

Οι άλλες κυβερνήσεις που εμπλέκονται στην υπόθεση – η Ιορδανία, η Παλαιστινιακή Αρχή και η Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία εμπλέκεται έμμεσα – έχουν άρει την αναγνώρισή τους στον πρώην πατριάρχη, σεβόμενες ως εκ τούτου το δικαίωμα της Εκκλησίας να αποφασίζει για τη δική της ηγεσία χωρίς εξωτερική παρέμβαση στην άσκηση αυτού το δικαιώματος. Η συνεχιζόμενη άρνηση της Κυβέρνησης του Ισραήλ να αναγνωρίσει αυτή την απόφαση του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου παραβιάζει τη βασική αρχή της μη παρέμβασης του Κράτους στις υποθέσεις της Εκκλησίας.

Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω αρχή ασκείτο επίσης στις αρχές της θητείας του πρώην Πατριάρχη Ειρηναίου. Μόλις εξελέγη, το Κράτος του Ισραήλ αρνήθηκε να τον αναγνωρίσει ως Πατριάρχη για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Με βάση την ίδια αρχή που διακυβεύεται τώρα, η Κεντρική Επιτροπή του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών, κάλεσε το Κράτος του Ισραήλ να «αναγνωρίσει την εκλογή της Αυτού Μακαριώτητας Πατριάρχου Ειρηναίου Α’ ως επικεφαλής του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων" (δήλωση ΠΣΕ, 2 Σεπ. 2002 και επιστολή στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, 4 Σεπτεμβρίου 2002) γιατί είχε δεόντως εκλεγεί από τις αρμόδιες εκκλησιαστικές αρχές.

Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με το πρώτο. Αφορά στο απαραβίαστο των περίβολων της Εκκλησίας. Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αναγνώρισης του πρώην Πατριάρχη από το Κράτος, ισραηλινή αστυνομία έχει εγκατασταθεί στο μοναστήρι του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων κατόπιν αιτήματος του πρώην Πατριάρχη για την υποτιθέμενη προστασία του. Οι δεόντως εξουσιοδοτημένες εκκλησιαστικές αρχές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με αυτήν την αδικαιολόγητη παρουσία της αστυνομίας στο μοναστήρι, αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Σε ένα περιστατικό στις 13 Ιουλίου 2005, η εκεί εγκατεστημένη αστυνομία επέτρεψε σε μια ομάδα 40 περίπου ατόμων να εισέλθουν βίαια στον περίβολο του μοναστηριού και να καταστρέψουν περιουσία του μοναστηριού. Η αστυνομία παρακολουθούσε την καταστροφή της ιδιοκτησίας και επέτρεψε στους εισβολείς να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις για αρκετές ώρες, παρά τις διαμαρτυρίες των κληρικών που είναι υπεύθυνοι για το μοναστήρι.

Δεν δεχόμαστε τον ισχυρισμό ότι η παρουσία της αστυνομίας στον περίβολο της Εκκλησίας νομιμοποιείται από μια πρόσκληση του πρώην Πατριάρχη Ειρηναίου. Έχει επανειλημμένα υποπέσει στην αντίληψη των ισραηλινών αρχών ότι δεν αναγνωρίζεται πλέον από την Εκκλησία ως ο Πατριάρχης που έχει την εξουσία επί των εγκαταστάσεων αυτών. Στο σημείο αυτό, οι ανησυχίες μας για την αναγνώριση της ηγεσίας της Εκκλησίας και του απαραβίαστου της εκκλησιαστικής περιουσίας ταυτίζονται.

Η αστυνομία και οι επίσημες αρχές έχουν παραβιάσει τα εκκλησιαστικά δικαιώματα στην περίπτωση αυτή με τρεις τρόπους:

με τη συνεχιζόμενη μη αναγνώριση μιας εκκλησιαστικής απόφασης για την ηγεσία, με τη διατήρηση ένοπλης παρουσίας στον περίβολο της Εκκλησίας και με το να επιτρέπεται παράνομη συμπεριφορά από τους εισβολείς στην εκκλησιαστική ιδιοκτησία.

Επισημαίνουμε σχετικά ότι το Κράτος του Ισραήλ έχει δεσμευτεί να τηρεί την ειδική νομοθεσία, τα συμφωνίες, τις εντολές και τις συνθήκες στα Ιεροσόλυμα γνωστές ως status quo, οι οποίες προστατεύουν την ιερότητα των Αγίων Τόπων και των δικαιωμάτων των Εκκλησιών να διαχειρίζονται τις δικές τους υποθέσεις. Ανησυχώντας για την παραβίαση των Αρχών για τις οποίες το Ισραήλ έχει συμφωνήσει, καλούμε την κυβέρνησή σας να λάβει τα ακόλουθα μέτρα για την επίλυση της κρίσης:

  • Πρώτον, όσον αφορά τα δικαιώματα των εκκλησιών να διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους, να άρει την αναγνώριση του κ. Ειρηναίου ως Πατριάρχη.
  • Δεύτερον, με ανάλογο τρόπο, να αναγνωρίσει το Μητροπολίτη Πέτρας Κορνήλιο ως Τοποτηρητή του Πατριαρχείου και, εν ευθέτω χρόνω, να αναγνωρίσει ως Πατριάρχη όποιον εκλεγεί δεόντως από την Ιερά Σύνοδο του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
  • Τρίτον, όσον αφορά το απαραβίαστο των χώρων της Εκκλησίας, καλούμε την Κυβέρνηση του Ισραήλ να απομακρύνει την αστυνομία από το μοναστήρι του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου.

Ομοίως, επαναλαμβάνουμε τη μακρόβια τάξη ότι αν η αστυνομία κληθεί να εισέλθει σε οποιαδήποτε εκκλησία, τζαμί ή Άγιο Τόπο από τις νόμιμες θρησκευτικές αρχές του τόπου, το πράττουν χωρίς όπλα.

Υποβάλλουμε αυτά τα αιτήματα έχοντας επίγνωση ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη στην προκειμένη περίπτωση και στο επίκεντρο αυτής της κρίσης, δηλαδή, στην αντικανονική μεταφορά εκκλησιαστικών εκτάσεων στα Ιεροσόμυμα.

Είναι επιτακτική ανάγκη οι αρμόδιες Αρχές να επιβλέπουν την επιστροφή της γης στους αρμόζοντες ιδιοκτήτες της – στο όνομα του νόμου και προς το συμφέρον της ειρήνης.

Τα εκκλησιαστικά μέλη του ΠΣΕ και οι Εκκλησίες των Ιεροσολύμων είναι αποφασισμένοι να δουν τα Ιεροσόλυμα να μετατρέπονται σε μία διαμοιραζόμενη πόλη υπό την κυριαρχία των νόμων που προστατεύουν την ειρήνη για τους δύο λαούς που ζουν εκεί και για τις τρεις θρησκείες για τις οποίες είναι ιερή.

Περιμένουμε από το κράτος του Ισραήλ να συμμεριστεί αυτή την αποφασιστικότητα και να εκπληρώσει αναλόγως τις υποχρεώσεις του στα θέματα αυτά.

Αφού παραλάβετε αυτή την επιστολή, θα επιδιώξουμε μια πρώτη ευκαιρία να συναντηθούμε με σας σχετικά με αυτές τις ανησυχίες.

Με εκτίμηση

Αιδεσιμότατος Δρ. Samuel Kobia
Γενικός Γραμματέας


Ακολουθεί η δεύτερη επιστολή προς τον κ. Ehud Olmert, Πρωθυπουργό του Ισραήλ, στις 29 Σεπτεμβρίου 2006.


Your Excellency,

I write to convey the deep concern of the World Council of Churches and request remedial action at the long delay by the Government of Israel in recognizing His Beatitude Patriarch Theophilus III as the head of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem. More than one year has passed since his election to that post. The other governments involved in this matter have fully recognized his patriarchy.

In addition to this unjustified delay, Your Excellency's administration continues to recognize the duly deposed former patriarch, now monk, Irineos, in contravention of the actions of the legitimate religious representatives of the Greek Orthodox Church of Jerusalem who hold the authority to elect and install the Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem. It is only their Holy Synod - not the Government of Israel - which determines who is the legitimate leader of that church. The recently concluded meeting of the Central Committee of the World Council of Churches took up the Israeli Government's action which is tantamount to interference by the state in the affairs of the church. The Central Committee has asked me, as General Secretary, to communicate their concern to you. The World Council of Churches calls for the prompt and unqualified recognition of His Beatitude Patriarch Theophilus III as the primate of the Greek Orthodox Church of Jerusalem by the Government of Israel.

I would end this letter with the observation that meaningful and appropriate demonstrations of respect for religion do honour to those in positions of power in every place. Nowhere is this more the case than in the divided city of Jerusalem and among communities around the world that look to it in faith and hope.

Yours sincerely,

Rev Dr. Samuel Kobia
General Secretary

ΠΗΓΗ: oikoumene.org


Η μετάφραση στα ελληνικά έχει ως εξής:


Εξοχότατε,

Γράφω για να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και να ζητήσω διορθωτικές ενέργειες όσον αφορά στη μεγάλη καθυστέρηση από την πλευρά της κυβέρνησης του Ισραήλ να αναγνωρίσει το Μακαριώτατο Πατριάρχη Θεόφιλο Γ’ ως την κεφαλή του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Έχει περάσει πάνω από ένα έτος από την εκλογή του στη θέση αυτή. Οι άλλες κυβερνήσεις που εμπλέκονται στο θέμα αυτό έχουν αναγνωρίσει πλήρως την πατριαρχία του.

Επιπλέον της αδικαιολόγητης αυτής καθυστέρησης, η διοίκησή Σας Εξοχότατε συνεχίζει να αναγνωρίζει τον δεόντως έκπτωτο πρώην Πατριάρχη, και τώρα μοναχό, Ειρηναίο, κατά παράβαση των ενεργειών των νόμιμων θρησκευτικών εκπροσώπων της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, οι οποίοι έχουν τη δικαιοδοσία να εκλέγουν και να τοποθετήσουν τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Είναι μόνο η Ιερά Σύνοδός τους – όχι η Κυβέρνηση του Ισραήλ – αυτή που καθορίζει ποιος είναι ο νόμιμος επικεφαλής αυτής της Εκκλησίας.

Η προσφάτως ολοκληρωθείσα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών ασχολήθηκε με την ενέργεια της Ισραηλινής Κυβέρνησης, η οποία ισοδυναμεί με ανάμειξη από την πλευρά του κράτους στις υποθέσεις της Εκκλησίας. Η Κεντρική Επιτροπή ζήτησε από εμένα, ως Γενικό Γραμματέα, να σας μεταφέρω τις ανησυχίες τους. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών ζητά από την κυβέρνηση του Ισραήλ την άμεση και ανεπιφύλακτη αναγνώριση του Μακαριώτατου Πατριάρχη Θεόφιλου Γ’ ως Προκαθήμενο της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτό το γράμμα με την παρατήρηση ότι ουσιαστικές και κατάλληλες επιδείξεις σεβασμού για τη θρησκεία όντως τιμούν αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας σε κάθε μέρος. Πουθενά αυτό δεν είναι περισσότερο αλήθεια από ό,τι στην περίπτωση της διχοτομημένης πόλης των Ιεροσολύμων και μεταξύ των κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο που προσβλέπουν σε αυτό με πίστη και ελπίδα.

Με εκτίμηση,

Αιδεσιμότατος Δρ. Samuel Kobia
Γενικός Γραμματέας

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Επικοινωνία