Translate

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

ΝΑ ΠΟΙΟΣ ΠΟΥΛΑΕΙ. Εξασφαλίσαμε και το αντίγραφο του συμβολαίου παραχώρησης εκκλησιαστικής γης (Ταλπιότ) σε εβραϊκή εταιρεία για 99 χρόνια από τον Θεόφιλο. Δείτε τις αντιδράσεις του ποιμνίου (Α' μέρος)

Ακολουθεί μετάφραση στα αγγλικά του παραπάνω άρθρου - Τhe translation of the above article follows:


SYNDAY 20 SEPTEMBER OF 2009              NEWSPAPER "TO PARON TIS KYRIAKIS"

THEOFILOS WHO IS SUPPOSED TO BE PATRIARCH IN ORDER TO PROTECT THE LANDS

-     He sold the lands of the Patriarchate to Israelis!
-     He rented the lands to Jewish company for... 99 years - Let's see what else will follow.

-     Those who selected Theofilos as Patriarch of Jerusalem under the pretext of protection of the Patriarch property and not keeping on selling at in Israel, expanding in that way their lands, they were proven to be out of reality.

In 2007, the decision of the Jordan Council of Ministers to remove the recognition of Theofilos because of the incident that he didn't fulfill the commitments which he had taken on towards Jordan Government after his election as Patriarch of Jerusalem, even the rumors about his involvement in a series of transactions with real estates of the Patriarchate of Jerusalem, forced the King's cousin, Prince Gazi, who is a main factor in determining religious and church matters of Jordan, to demand and, at the same time, to give the Patriarch a notice not to give even a piece of land from the available property of Patriarchate, especially in the Old Town.
He had characteristically underlined that "it is a political issue and due to the fact that we are responsible for the interests of Arab Orthodox Christians, we want to protect their rights".
Athens, which played a significant role in the defusing of a crisis (the Minister of Foreign Affairs Mrs. Dora Bakogianni had meetings with the counterparts of Jordan and Palestinian Authority in Brussels, while General Secretary of Ministry of Foreign Affairs Charis Rokanas had consultations with Israeli side), managed to form the conditions for the recovery of Theofilos in the Patriarchate throne.
Although the recent revelation from television net Al Jazeera that Theofilos agreed with a Jewish construction company, which wants to exploit commercially just about 99 years three pieces of land of Patriarchate (43.17 and 11 acres respectively) in south Jerusalem, caused rage in the Arab public opinion and severe distress in the royal palace in Amman.
According to what is mentioned in the contract, which referred to the contract (a copy of which is in the possession of the newspaper "Paron"), the properties of the Patriarchate are not characterized for construction and the constructor undertakes the obligation to work with all of his strength (!) so as the Regulation of city plan about the lands changes (article 3.2 of the contract), whereas Patriarchate is obliged to participate and sign all the necessary documents about the change of land use (article 3.3).
The constructor is obliged to present the construction projects to the urban planning of Jerusalem within 12 months from the date of signature of this agreement, while he has the right to delay the agreed date for 6 months (18 months as a whole). The completion of the project should be up to no later than 31/12/2014 (article 5.1).
Patriarchate, for its part, is binding to rent the lands to the building contractor for 99 years (article 5.2). As quid pro quo system, it will take 100 residences (article 6.1) concentrated as possible (article 8.2).
In the case of building permit for hotel (as it is referred in paragraph, the building contractor has not obligation to draft or build hotel), the Patriarchate will take 20% of the net profit (article 6.3).
It is worth underlying that the ratification of the agreement from the contracting parties was realized in 28 April of 2009, at the time that almost two months before that (in the beginning of March) the Israeli Ministry of Housing had announced a broad settlement in West Bank, with the aim of doubling the settlers in the region despite the severe reaction of the United States.
The project involves the construction of 73,000 residents in order to accommodate approximately 280,000 people.
When Theofilos transferred the lands of Patriarchate property, wasn't he aware of it? Or isn’t he aware of the fact that the fast expansion of Jewish constructions inside and around East Jerusalem, together with the use of "Hedge segregation", the wall which isolates East Jerusalem from West Bank, cancels with the most effective way the target of the Palestinian state creation?
It was obvious, when recently (7 September) the Netanyahu Government gave the green light for the construction of 366 new houses in Jewish settlements in possessed West Bank (although something like that has been declared against the law by the international community), with the aim of approving as soon as possible new licenses increasing the whole number of residences which are going to be constructed in the above Jewish settlements in 450 in total, that Arabs in order to publish the agreement of the greatest land owner in Jerusalem, the Patriarchate, with technical company of Jewish interests.
The immediate and hasty transition of surprised Theofilos for meetings in private with officials of the Kingdom of Jordan was justified by those who live nearby in Jerusalem as necessary initiative in order not to swerve the situation against him. And how won’t it swerve, as we were reminded of the fact that the change of attitude of Jordan Government in June of 2007 was also provoked by two letters which Theofilos had sent to the Jordan Prime Minister Marouf aI-Bakhit, with which he ensured his binding in the law of 1958, which prohibits the sale of property of Patriarchate, mainly the lands that belong to it?
In this surrounding, it is more than obvious that the leakage of the contract undermines and trivializes the prestige of Jerusalem Patriarchate for reasons which are irrelevant to its existence and emission.
In the difficult international environment, the representative of the Brotherhood of Holy Sepulchre, Theofilos, instead of acting in a pacifying and impartial way in the tough disagreements of the area, he became the instrument of the overthrow of status quo stability.
Did, really, Theofilos understand that the specific revelation had a fundamental political infrastructure because it concerns the safeguarding of benefits which would favor, in this case, the Jewish people in a future arrangement of the territorial issue of the Mideast problem?
Furthermore, the long - term land rent in Israel in order to establish in that place buildings of settlers is coming to adverse with the peaceful plan for Mid East, which was thought of, according to the newspaper "Times" of London, King of Jordan Abdullah and the President of the USA Barak Obama, which predicts restart of the Jewish and Palestinian talks at the end of the month and their completion time schedule to be set in about 2 years by now.
At the same time, the most significant condition of Palestinians for their return to talks, is the "freezing" of the Jewish buildings.
Undoubtedly, the dealings of Theofilos offer a very bad service not only to Greece or his Arabian flock, but also to issue of peace itself. Unfortunately, the fact that is proven after 4 years, is that Theofilos is not the person who appeared to be in the beginning.
The Brotherhood of Holy Sepulchre trusted him with unanimity the guiding of the Orthodox Christians in the Holy Land and the protection of Orthodox faith and the only thing he did, was to be engaged in small politics tricks which leave plenty of margins for further undermining and weakening of an old and famous Patriarchate.


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Επικοινωνία