Translate

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Σιγή ιχθύος με το αζημίωτο από τους αμερικανοκίνητους ηγέτες της Παλαιστίνης και της Ιορδανίας για τις πωλήσεις εκκλησιαστικής γης από τον Θεόφιλο σε ισραηλινές εταιρείες

 Θυμάστε εν έτει 2005 σχετικά με το δήθεν σκάνδαλο Πύλη της Γιάφφα;

Στην Ιορδανία οι 53 από τους συνολικά 71 βουλευτές είχαν υποβάλλει αίτημα προς την κυβέρνηση της χώρας τους να άρει ο βασιλιάς Αμπντάλα την αναγνώριση του Πατριάρχη Ειρηναίου.
Οι Παλαιστίνιοι βουλευτές ζητούσαν από τον πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, εν ανάγκη, να φτάσει το ζήτημα των πωλήσεων Παπαδήμα μέχρι και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να ακυρωθούν!
Τελικά οι αμερικανοκίνητοι ηγέτες της Παλαιστίνης και της Ιορδανίας αντί να προστατέψουν εκείνον που κατέφυγε στα δικαστήρια του Ισραήλ για να ακυρωθούν ως ανυπόστατες όλες οι παράνομες πράξεις του εκκλησιαστικού υπαλλήλου Νικόλα Παπαδήμα προτίμησαν αυτόν που αποδεδειγμένα έξι χρόνια τώρα ξεπουλά τα πάντα σε εταιρείες εβραϊκών συμφερόντων. Φυσικά με το αζημίωτο, αφού από το 2005 και εντεύθεν απομυζούν τεράστια ποσά από τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις (κυρίως της Νέας Δημοκρατίας) αφήνοντας σκόπιμα στο συρτάρι το πόρισμα με αντικείμενο την έρευνα των πωλήσεων που αθωώνει τον νόμιμο Πατριάρχη του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίο.

Αναλυτικά η Παλαιστινιακή Αρχή έλαβε τουλάχιστον:
Ελεύθερος Τύπος - 18.12.2007

2005 – 2008   6,3   εκατ. ευρώ
2008 – 2010   6      εκατ. ευρώ

CityPress - 25.6.2008    1  εκατ. ευρώ

Η Χώρα - 3.3.2009      5  εκατ. ευρώ

Σύνολο:          18,3 εκατ. ευρώ


Αναλυτικά η Ιορδανία έλαβε τουλάχιστον:Στύλος Ορθοδοξίας
Σεπτέμβριος 2008

2005 – 2007   5,77  εκατ. ευρώ


Συμπέρασμα: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και το ελληνικό κράτος βρίσκονται και θα εξακολουθούν να είναι όμηροι της αλλαξοπατριαρχείας. Μόνο η επιστροφή στη νομιμότητα θα βάλει τέλος στα πάσης φύσεως συμφέροντα που εκμεταλλεύονται αγρίως το πραξικόπημα του μοιχεπιβάτη Θεόφιλου. Οι εξελίξεις βρίσκονται πλέον στα χέρια της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας. Όσο πιο νωρίς το καταλάβουν οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ τόσο το καλύτερο για όλους.

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: 17 φωτογραφίες του έγκλειστου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίου που καταρρίπτουν τη Διακήρυξη Ανεξαρτησίας του Κράτους του Ισραήλ και δυσφημούν την Ελλάδα και την Ορθοδοξία.


Υ.Γ.1      Μπεν-Γκουριόν: «...το κράτος του Ισραήλ θα είναι θεμελιωμένο στις αρχές που δίδαξαν οι προφήτες του Ισραήλ: ελευθερία, δικαιοσύνη και ειρήνη. Θα εξασφαλίσει απόλυτη ισότητα πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων σε όλους τους πολίτες, αδιακρίτως πεποιθήσεων, φυλής ή φύλου. Θα προστατεύσει την ελευθερία της συνείδησης, του θρησκευτικού δόγματος...»   14 Μαΐου 1948
(ΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ, Γιάννης Δ. Σακκάς, εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ)

Υ.Γ.2  Λουκής Λουκαΐδης, πρώην:
·  Δικαστής στό Ερωπαϊκό Δικαστήριο νθρωπίνων Δικαιωμάτων (1998-2008).
·   Μέλος τς Ερωπαϊκς πιτροπς νθρωπίνων Δικαιωμάτων (1989-1998).
·   Πρόεδρος το Διεθνος Συνδέσμου γιά τήν προστασία τν νθρωπίνων Δικαιωμάτων στήν Κύπρο (πό τό 1988).
·    Διορισμένος Γενικός Εσαγγελέας τς Κύπρου (1975-1998).


 
πόθεση Πατριάρχου εροσολυμων Ερηναίου.

Εσαγωγή-Συνάντηση μέ τόν αγιοταφίτη Θεόφιλο

          χοντας τίς δηγίες νά συναντήσω τόν Πατριάρχη εροσολύμων Ερηναίο καί νά ξακριβώσω τήν ντιμετώπιση τήν ποία δέχεται καί γενικότερα τίς συνθήκες διαβίωσης του στό πατριαρχεο εροσολύμων σέ σχέση μέ τά νθρώπινα δικαιώματα, πισκέφθηκα τήν ερουσαλήμ στίς 4 Νοεμβρίου το 2008 πγα κατευθείαν στό Πατριαρχεο που ζε. Πρτα εδα τόν σημερινό πικεφαλής Θεόφιλο στό γραφεο του. Το ξήγησα τόν σκοπό τς πισκέψεώς μου. Μού επε πώς εχε κούσει γιά μένα πό τόν πρεσβευτή τς Κύπρου καί -κατά συνέπεια- θά μο πιτρέψει νά δ τόν Ερηναο, ποος μένει στό κτίριο το πατριαρχείου σέ να κελί τό ποο εναι κλειδωμένο πό ξω, Θεόφιλος επε πώς κάποιος πρέπει νά μέ συνοδεύσει γιά νά ξεκλειδώσει τήν πόρτα καί νά μείνει μαζί μου κατά τή διάρκεια τς συναντήσεώς μου μέ τόν Ερηναο. Κατάλαβα πώς τό πρόσωπο τό ποο θά μέ συνόδευε θά ταν νας στυνομικός. Δήλωσα στόν Θεόφιλο πώς δέν θά ταν καλό σωστό να τρίτο πρόσωπο νά εναι παρών κατά τή διάρκεια τς συναντήσεώς μου μέ τόν Ερηναο, κυρίως πως διότητά μου ς δικηγόρος τό κατανοοσε προκειμένου νά λάβω πληροφορίες πό τόν Ερηναο γιά τίς συνθκες διαβίωσής του. Τόν ρώτησα γιατί θεωρετο παραίτητο νά πάρχει κάποιος κε κατά τή διάρκεια τς συναντήσεώς μου μέ τόν Ερηναο. Επε τι ατό εναι αναγκαο γιά λόγους σφαλείας. Στό τέλος πείσθηκε νά μου πιτρέψει νά συναντήσω τόν Ερηναο μόνος μου.
          Μέχρι τήν φιξη το στυνομικο, ποος θά μέ συνόδευε στό κελί το Ερηναίου εχα μία συζήτηση μέ τόν Θεόφιλο σχετικά μέ τίς συνθήκες τς παραμονς το Ερηναίου στό Πατριαρχεο. Θεόφιλος κφράσθηκε μέ ναν ρεμο, λλά πιθετικό τρόπο σον ναφορ τόν Ερηναο. Επε τι Ερηναος δέν θά πρεπε νά μείνει στό Πατριαρχεο πειδή κθρονίσθηκε καί καθαιρέθηκε πό τή θέση του ς πατριάρχης μέ ποτέλεσμα τώρα νά νας συνηθισμένος μοναχός, καί ς τέτοιος θά πρεπε νά εχε πάει σέ μοναστήρι γιά νά περάσει μία περίοδο ταπεινώσεως. Ατός, επε, εναι νόμος τς κκλησίας. Το επα πώς μαζί μέ τούς αστηρούς κανόνες ποιουδήποτε νόμου πάρχουν καί ο ρχές τς δικαιοσύνης καί τς πιείκειας. Λαμβάνοντας π᾿ ψιν τήν προηγούμενη θέση το Ερηναίου ς πατριάρχου, πρέπει νά δείξουν πιείκεια πέναντί του, καί νά το πιτρέψουν νά ζε στό
Πατριαρχε
ο. Στή συνέχεια τόν ρώτησανάν παρέχουν φαγητό στόν Ερηναο καί κενος επε τι Ερηναος ρνεται νά δεχθε φαγητό πειδή φοβται μήπως τόν δηλητητριάσουν. Στή συνέχεια τόν ρώτησα γιατί τόν χουν κλειδώσει καί δέν το πιτρέπουν νά κινεται λεύθερα ξω πό τό κελί του καί επε πώς δέν τό κάνουν πειδή ο παδοί το Ερηναίου ρχονται καί δημιουργον μία κατάσταση ταξίας. Δέν συνέχισα τή συζήτηση πειδή νοιωσα πώς τμόσφαιρα χει μία νταση καί πιθετικότητα καί δέν θελα νά ριψοκινδυνέψω τίς πιθανότητές μου νά δ τόν Ερηναο. λλοι ερες ταν πίσης παρόντες στό γραφεο κατά τή διάρκεια τς συνάντησης μου μέ τόν Θεόφιλο.
          νας σραηλινός στυνομικός, ποος ταν πλισμένος μέ συνόδευσε στήν πόρτα το κελιο το Ερηναίου, τό ποο εναι περικυκλωμένο πό σιδερένια κιγκλιδώματα τά ποα μποδίζουν παντελς τήν πρόσβαση στό μέρος πού βρίσκεται πίσω τους. Κάποιος λαμβάνει τήν ντύπωση πώς ατή κατάσταση εναι παρόμοια μέ φυλακς. Περίμενα γιά λίγη ρα γιά τό κλειδί καί ταν πόρτα νοιξε, μπήκαμε μέσα σέ μία μικρή αλή μετά τήν ποία πρχε μία λλη πόρτα πού δηγοσε στό κελί καί ταν τήν χτυπήσαμε Ερηναος μφανίσθηκε καί τήν νοιξε. στυνομικός φυγε καί μπκα στό κελί το Ερηναίου γιά τό ποο λαβα τήν ντύπωση τι ποτελεται πό μία μικρή κουζίνα, μπάνιο, πνοδωμάτιο καί να μικρό καθιστικό. Ερηναος μφανίσθηκε γχωμένος καί μέ βαριά καρδιά. ταν εχαριστημένος πού μέ εδε καί καθίσαμε μαζί στό καθιστικό. Μείναμε κε γιά περίπου τρες ρες.

          Πληροφορίες πού λαβα πό τόν Ερηναο.

Κατά τή διάρκεια τς συζητήσεως μας μού δωσε τίς παρακάτω πληροφορίες:
α. τι δέν το πιτρέπεται νά βγε πό τό κελί του.
β. τι εναι κλειδωμένος πό τήν ξω πλευρά λο ατό τόν καιρό.
γ. Σε πολλούς πό τούς φίλους τούς ποστηρικτές του δέν πιτρέπεται νά τόν πισκεφθον παρά τό γεγονός τι μπορε νά πικοινωνε μέ τόν ξω κόσμο μέσω τηλεφώνου (χω τήν ντύπωση πώς χει στή διάθεσή του δύο κινητά τηλέφωνα καί να σταθερό τηλέφωνο).
δ. Το δήλωσαν πώς ν βγε ξω πό τό κελί του γιά ποιοδήποτε λόγο δέν θά το πιτρέψουν νά πιτρέψει ξανά.
ε. Ζε σέ ατό τό κελί τόν περισσότερο χρόνο τς ζως του.
στ. ρνεται τι δέν δέχεται φαγητό καί δήλωσε πώς στήν πραγματικότητα ποτέ δέν το διετέθει φαγητό πό τόν πατριάρχη Θεόφιλο.
ζ. Τά γεύματά του το παρέχονται πό νθρώπους πού τόν γαπον καί τόν σέβονται, σέ κάθε περίπτωση χει πόθεμα φαγητο στό ψυγεο του καί στό κελί του πό δωρεές πού καί πάλι του παρέχονται πό μεμονωμένους φίλους καί ποστηρικτές του.
η. τι δέν το πιτρέπεται νά πισκεφθε νά λειτουργήσει στή μικρή κκλησία πού βρίσκεται δίπλα στό κελί του.
θ. τι καμία συμφωνία δέν χει γίνει σον φορ ατρικές πηρεσίες πηρεσίες καθαριότητος. Στήν πραγματικότητα καθαρίζει τό κελί του μόνος του.
ι. πέμεινε τι κθρονισμός του ταν παράνομος σύμφωνα μέ τό Κανονικό Δίκαιο καί τούς Κανόνες τς λληνικς ρθοδόξου κκλησίας. Γιά ατή τήν ποψη πικαλέσθηκε τήν ποψη το κ. Σπυρίδωνα Κοντογιάννη, Καθηγητο τς Θεολογίας στό Πανεπιστήμιο θηνν. Πράγματι μο δωσε τή δυνατότητα νά πικοινωνήσω τηλεφωνικά μέ ατόν τόν Καθηγητή, ποος μο πιβεβαίωσε τι κθρόνιση το Ερηναίου ταν νυπόστατη καί παράνομη. Ατό τό θέμα Ερηναος τό πεξεργάσθηκε διεξοδικά ξηγντας μου τι κθρόνισή του ταν ποτέλεσμα μις συνωμοσίας ναντίον του πό νθρώπους καί ρχές πού δέν τόν συμπαθοσαν γιατί τούς ναντιωνόταν σέ θέματα ρχν. ρνήθηκε τήν ποψη ποία δημοσιεύθηκε τι κανε παράνομες μεταβιβάσεις κκλησιαστικς περιουσίας πού νήκε στό Πατριαρχεο καί προκάλεσε τόν ποιονδήποτε νά παρουσιάσει σχετικές ποδείξεις. Σύμφωνα μέ ατόν (τόν Ερηναο) να πρόσωπο πού νομάζεται Παπαδμας κανε κατάχρηση τς νομικς ξουσίας πέρα καί ναντίον τς ξουσίας το Ερηναίου.
ια. μφισβήτησε τόν σχυρισμό το Θεοφίλου γιά τό γεγονός τι πρέπει νά πάει σέ μοναστήρι μακρυά πό τό Πατριαρχεο καί μου παρουσίασε ποδείξεις μέ γγραφα γιά τό γεγονός τι τό Πατριαρχεο εναι καί τό διο μοναστήρι.
ιβ. πέμεινε τι πρέπει νά θεωρεται ς νόμιμος πατριάρχης εροσολύμων καί μφισβήτησε τή θέση καί τήν ξουσία το Θεοφίλου, τόν ποο κατηγόρησε γιά πολλές παράνομες καί νήθικες πράξεις.

          Συμπεράσματα:

          Εμαι πεπεισμένος πώς Ερηναος εναι πομονωμένος, κλειδωμένος πό τόν πόλοιπο κόσμο στήν πραγματικότητα σάν φυλακισμένος κάτω πό πάνθρωπες, ξευτελιστικές καί καταπιεστικές συνθήκες ζως χωρίς κανένα πραγματικό λόγο, παράνομα καί κυρίως ντίθετα πό τά σχετικά νθρώπινα δικαιώματα, τά ποα κατοχυρώνονται πό πολλές διεθνες ργανώσεις. Δυστυχς, τό σραήλ δέν χει πικυρώσει τό προαιρετικό Πρωτόκολλο το Διεθνος Δικαστηρίου τν νωμένων θνν σχετικά μέ τά Πολιτικά Δικαιώματα μέ ποτέλεσμα ο νθρώποι πού βρίσκονται κάτω πό δικαιοδοσία του νά στερονται τήν προστασία τν νθρωπίνων δικαιωμάτων τους, μέσω τν μηχανισμν πού διατίθεται γιά τήν προστασία τους. στόσο, πρέπει νά συμπληρώσω τι μέ βάση τά γεγονότα τά ποα ξέτασα τά νθρώπινα δικαιώματα το Ερηναίου τά ποα κατοχυρώνονται πό τή Συνθήκη χουν παραβιασθε καί συνεχίζουν νά παραβιάζονται:
          1. «Τό δικαίωμα το νά μήν ερίσκεται κάτω πό πάνθρωπες καί ξευτελισθηκές συνθήκες» (ρθρο 7). Ο ποδείξεις πού ποστηρίζουν ατήν τήν παραβίαση συνίστανται στίς συνθήκες ζως πού χουν πιβληθε στόν Ερηναο μέ τήν μορφή τς πομονώσεως καί τς στερήσεως τροφς, ατρικς (περίθαλψης) καί λλων εκολιν καί στό κλείδωμα το τόπου διαμονς του πό τήν ξωτερική πλευρά.
          2. «Τό δικαίωμα τς λευθερίας καί τς σφάλειας το προσώπου» (ρθρο 9). Ατό εναι βεβαιωμένο πό τήν πραγματική του κράτηση στό Πατριαρχεο καί στήν παγόρευση στούς νθρώπους πού πιθυμον νά τόν δον χωρίς τήν δεια το πατριάρχη, ποος ποφασίζει μέ δική του κτίμηση μέσω μία πόλυτης καί πό πολλές πόψεις αθαίρετη διάκριση.
3. «Τό δικαίωμα νά μήν ποκείται σέ αθαίρετη παράνομη παρέμβαση στήν διωτική του ζωή καί στήν οκεία του» (ρθρο 17). Ατό βασίζεται στίς παγορεύσεις σχετικά μέ τή χρήση το κελιο του καί στήν παγόρευση νά πιστρέψει σέ ατό σέ περίπτωση πού φύγει πό ατό γιά ποιονδήποτε λόγο, στω καί προσωρινά.
4. «Τήν λευθερία το νά φανερώνει κανείς τή θρησκεία του» (ρθρο 15). Ατό βεβαιώνεται μέ τήν πόδειξη τι στόν Ερηναο δέν πιτρέπεται νά λειτουργε στό ναό πού βρίσκεται δίπλα στό κελί του οτε κν νά τό πισκέπτεται.
          Ατή κθεση μπορε νά χρησιμοποιηθε γιά ποιονδήποτε νόμιμο λόγο καί μπορε νά χορηγηθε σέ ποιαδήποτε ρχή, ργανισμό πρόσωπο πού μπορε νόμιμα νά νδιαφέρεται γιά τίς συνθήκες τς ζως το πατριάρχη Ερηναίου. Πρέπει νά τονίσω πώς κακή ντιμετώπιση το Ερηναίου δέν μπορε σέ καμία περίπτωση νά δικαιολογηθε, κόμα καί ν ποτεθε πώς δίκαια χει κθρονισθε γιά ποιονδήποτε λόγο.

Λευκωσία-Κύπρος  08.12.2008

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Επικοινωνία